امتحانات الكفاءة المهنية

أنت هنا
  1. الرئيسية
وزارة الشؤون الخارجية و التعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج تنظم امتحانات الكفاءة المهنية برسم سنة 2020

جدول الإمتحانات الشفوية             جدول الإمتحانات الشفوية

Twitter إخطارات Facebook Language selector Search icon Menu icon Message icon Closing icon YouTube icon Scroll icon Arrow down Map of Morocco icon Map of Africa icon Map of Europe icon world's map icon Navigation Arrow Eye icon Sharing icon Point icon Play icon Pause icon News actuality icon Extend icon Print icon Social network share icon Calendar icon Whatsapp icon Journalist icon Radio icono Television icon Quote icon Location icon world's map icon Pin icon Previous icon Next icon PDF icon Icon to increase the text Icon to decrease the text Google plus icon Decree icon Organigram icon Icon left arrow Instagram Linkedin icon